0888 803 586 - 0978 338 848
Hệ thống đang được xây dựng tại các TP lớn trên Toàn quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế...Giỏ hàng

Thông Tin Liên Hệ

https://www.google.com/maps/place/Trung+t%C3%A2m+ch%C4%83m+s%C3%B3c+s%E1%BB%A9c+kh%E1%BB%8Fe+t%E1%BA%A1i+nh%C3%A0+Ng%C3%B4i+Sao/@21.5909184,105.8303482,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x313527beb93190dd:0xf41672ae94987ebf!8m2!3d21.5909134!4d105.8325422

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ NGÔI SAO

Email: chamsocsuckhoetainhangoisao@gmail.com

Điện thoại: 0888 803 586

Website:  https://chamsocsuckhoetainha.com.vn/

Gửi liên hệ cho chúng tôi

Giới thiệu về Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà Ngôi Sao

Giới thiệu về Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà Ngôi Sao

Giới thiệu về đội ngũ điều dưỡng tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà Ngôi Sao

G

0888 803 586 - 0978 338 848
Nhắn tin!