0888 803 586 - 0978 338 848
Hệ thống đang được xây dựng tại các TP lớn trên Toàn quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế...
Copy link

Thụt tháo

| 13569 Lượt xem

liên hệ

Thụt tháo cho người bệnh tại nhà giá từ 199.000 trở lên tùy theo mức độ

Chỉ cần quay số đến tổng đài Hotline: 0888 803 586 .... Trung tâm sẽ mang đến cho bạn dịch vụ chuyên nghiệp nhất bởi những điều dưỡng có chuyên môn và nhiểu năm kinh nghiệm với nhiều loại bệnh từ thông thường tới nan y, liên tục được đào tạo về các phương pháp trị liệu mới, các liệu pháp tâm lý phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bình luận

Thụt tháo

liên hệ

Thụt tháo cho người bệnh tại nhà giá từ 199.000 trở lên tùy theo mức độ

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Điện tim tại nhà

Điện tim tại nhà

liên hệ

13486 Lượt xem

Thông tiểu

Thông tiểu

liên hệ

13557 Lượt xem

Đặt sonde cho ăn

Đặt sonde cho ăn

liên hệ

13604 Lượt xem

Thay băng vết thương

Thay băng vết thương

liên hệ

13890 Lượt xem

Cắt chỉ tại nhà (giá 1 mũi khâu)

Cắt chỉ tại nhà (giá 1 mũi khâu)

liên hệ

12948 Lượt xem

Giới thiệu về Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà Ngôi Sao

Giới thiệu về Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà Ngôi Sao

Giới thiệu về đội ngũ điều dưỡng tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà Ngôi Sao

G

0888 803 586 - 0978 338 848
Nhắn tin!